?

Log in

Previous 10

Jun. 13th, 2007

water lilies

WELCOME TO THE CIM HERBAL MEDICINE GARDEN OF DLS-HSC RESEARCH SERVICES

       

MGA HALAMANG GAMOT 
sa HARDIN NG CIM

We are building our database on Philippine medicinal plants . We are initially focusing on the 80+ medicinal plant species in the DLS-HSC Research Services Herbal Garden being maintained by the Center for Complementary and Integrative Medicine (CIM), which includes the 10 Medicinal Plants endorsed by the Department of Health - Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care (PITAHC). It is our aim to include a listing of  all Philippine and foreign scientific and folk literature on Philippine medicinal and aromatic plants, including related websites maintained by other institutions and individuals (Stuartxchange 1 ). You can visit our garden for a look at the medicinal plants listed below. We also highly recommend the website of Stuarxchange.org which has an extensive  portion on Philippine Herbal Medicinal Plants).

Click here to go back to the KAGINHAWAHAN Home Page of the Center for Complementary and Integrative Medicine of DLS-HSC Research Services.

 

Jun. 12th, 2007

water lilies

ESSENTIAL OILS FOR AROMATHERAPY AND MASSAGE

PHILIPPINE PLANTS WITH   ESSENTIAL OILS FOR AROMATHERAPY AND MASSAGE (NEW)
                                                                      
ILANG-ILANG
(Cangana odorata)


(From StuartXchange.com)
Parts used: Flowers.
The oil is distilled from freshly harvested flowers.

Uses:
Folkloric
Oil Used for a variety of infectious and skin diseases, acne and scalp conditions.
Sedative and antidepressant.
Reduces sebum in oily skin.
Use for insect bite.
Thought to decrease blood pressure.
Others:
Oil is used as a fragrance for cosmetics (1% in perfumes), soaps and hair preparations. Oil also used as flavoring agent in foods and beverages. Also regarded as an aphrodisiac. In some Asian countries, the flowers are laid out in matrimonial beds.
    It is also used for aromatherapy massage.

SEE LINK: PHILIPPINE PLANTS WITH ESSENTIAL OILS FOR AROMATHERAPY AND MASSAGE
( Link under construction. )

water lilies

TEN MEDICINAL PLANTS ENDORSED BY THE DEPARTMENT OF HEALTH

Below is the listing of ten medicinal plants endorsed by the Department of Health - Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care based on pre-clinical and clinical studies done by Filipino medical scientists and physicians during the past several years. Many other common names exist for many of these plants.10 Medicinal Plants Endorsed by the Philippine's Department of Health (DOH) based on local studies


 
       1.        Lagundi (Vitex negundo L.)
       2.        Yerba Buena (Mentha x cordifolia Opiz ex Fresen)
       3.        Sambong (Blumea balsamifera (L.) DC.)
       4.        Tsaang Gubat (Ehretia microphylla Lam.)
       5.        Niyug-Niyogan (Quisqualis indica L.)
       6.        Bayabas (Psidium guajava L.)
       7.        Akapulko (Cassia alata L.)
       8.        Ulasimang Bato (Peperomia pellucida)
       9.    Bawang (Allium sativum)
       10.  AMpalaya (Momordica charantia)


Jun. 10th, 2007

water lilies

AMPALAYA (Momordica charantia)(See Stuartxchange.org)

DOH RECOMMENDED:

AMPALAYA (Momordica charantia)

 

amargoso (Sp.); margoso, ampalaya (Tag.); apalia (Pamp.); apape (Ibn.); apapet (Itn.); palia (Bis., Bin., If.); paria (Bis., Ban., If., Ik.); pubia (Sub.); suligum (sul.); balsam apple, balsam pear, bitter gourd (Engl.)

 

 

PARA SA:

 

          diabetes mellitus (mild non-insulin dependent)

 

 

PAGKILALA:

 

-                     baging ng namumulaklak at namumunga

-                     bunga at dahon ay kinakain na gulay

 

PAGTATANIM:

 

-                     itanim ang mga magugulang na buto

-                     alalayan sa pag-usbong ng mga tukod

 

PAG-AANI:

 

-                     anihin lamang ang mga murang dahon

-                     tiyaking malinis ang mga dahon

 

PAGHAHANDA:

 

-                     hugasang mabuti ang mga dahon at tadtarin

-                     magsukat ng 1 basong dahon at 2 basong tubig

-                     pakuluan sa loob ng 15 minuto sa mahinang apoy

-                     huwag takpan ang palayok

-                     palamigin at salain

 

PAGGAMIT:

 

-                     uminom ng 1/3 baso 3 beses maghapon 30 minuto bago kumain

-                     ang murang dahon ay maaaring pasingawan at kainin (1/2 baso 2 beses maghapon)


water lilies

AKAPULKO (Cassua alata L.)

 

(See also Stuartxchange.org)

DOH RECOMMENDED:

AKAPULKO (Cassia alata L.)

 

bayabas-bayabasan, kapurko, katanda, katandang aso, pakogonkon, sonting (Tag.); andadasi, andadasi-a-dakdakel, andadasi-bugbugtong (Ilk.); adadisi (Ting.); ancharasi (Ig.); andalan (Sul.); bayabasin, bikas-bikas (Bik., Tag., Bis.); pakayomkom kastila (Pamp.); ringworm bush or shrub (Engl.)

 

 

PARA SA:

 

          a-an, buni, alipunga, galis-aso

 

 

PAGKILALA:

 

-                     palumpong (shrub) na tumataas ng 3 metro o higit pa

-                     may bulaklak na kulay dilaw na matatagpuan sa dulo ng mga sanga

-                     mga buto ay maliit at nakalagay sa isang mahabang sisidlan

 

PAGTATANIM:

 

-                     mga pinutol na taad (stem cuttings) na may sukat na 20 sentimetro at may 2-3 buko

-                     mga buto

 

PAG-AANI AT PAG-IIMBAK:

 

-                     anihin lamang ang mga magugulang at malulusog na dahon

 

 

 

PAGHAHANDA:

 

-                     magdikdik ng sapat na dami ng sariwang dahon

 

 

 

PAALALA: 

Para sa mga taong may allergy sa sariwang dahon ng akapulko, 
gawin itong dekoksyon:

-                     magpakulo ng 1 basong tinadtad na dahon sa 2 basong tubig sa loob ng 15 minuto o hanggang maging 1 baso na lamang

-              ihugas ito sa apektadong balat 1-2 beses maghapon

 

    
  
(Source: Gabay sa Paggamit ng 10 Halamang Gamot, Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care/ PITAHC ,  Department of Health.)

Jun. 9th, 2007

water lilies

BAWANG (Allium sativum)

(Picture source, see also: Stuartxchange.org)

DOH RECOMMENDED:

BAWANG (Allium sativum)

ajos (Span., Bis.); garlic (Engl.)

 

 

PARA SA:

 

          Pampababa ng kolesterol

 

 

PAGKILALA:

 

-                     butil ng ginagamit na pampalasa

-                     pahaba ang dahon at namumulaklak

 

PAGTATANIM:

 

-                     mga butil

 

PAG-AANI AT PAG-IIMBAK:

 

-                     karaniwang inaani tuwing Pebrero at Marso

-                     iimbak sa isang lugar na tuyo at nahahanginan upang hindi mabulok at kainin ng mga peste

 

PAGHAHANDA:

 

-                     igisa (konti o walang mantika)

-                     iihaw

-                     ibabad sa suka sa loob ng 30 minuto o kaya’s banlian ng pinakulong tubig hanggang 5 minuto

 

PAGGAMIT:

 

            -           kumain ng 2 butil 3 beses isang araw pagkatapos kumain

 

 

PAALALA: 

Tiyaking may laman ang tiyan bago kumain upang hindi makasugat ng tiyan at bituka

 

water lilies

BAYABAS (Psidium guajava L.)(See also Stuartxchange.org)

DOH Recommended:

BAYABAS (Psidium guajava L.)

 

guayabas,kalimbahin, tayabas (Tag.) bagabas (Ig.); bayabo (Ibn.); bayawas (Bik., Pang.); biabas (Sul.); gaiyabat, gaiyabit (If.) geyabas (Bon.); guyabas (Ilk.)

 

 

PARA SA:

 

          Panlinis ng sugat, impeksyon sa bibig, magang gilagid, bulok na ngipin

 

 

PAGKILALA:

 

-                     isang uri ng puno na tumataas hangggang 4-5 metro

-                     namumulaklak ng kulay puti

-                     bunga ay bilog na may maliliit na buto at kinakain ng sariwa

 

PAGTATANIM:

 

-                     mga buto

 

PAG-AALAGA:

 

-                     hindi nangangailangan ng lubos na pag-aalaga

 

PAG-AANI AT PAG-IIMBAK:

 

-                     anihin lamang ang mga murang dahon o talbos

-                     tiyaking walang mga insekto o kahit anong dumi ang mga dahon

 

PAGHAHANDA:

 

-                     hugasang mabuti ang mga dahon at tadtarin

-                     magpakulo ng 2 basong dahon sa 4 na basong tubig sa loob ng 15 minuto sa mahinang apoy

-                     huwag takpan ang palayok

-                     palamigin at salain

 

 PAGGAMIT:

 

  • para sa sugat

      -                     ipanghugas ang pinaglagaang tubig 2 beses maghapon

 

  • pangmumog

     -                     gamitin ang maligamgam na pinaglagaan

  

 

PAALALA: 

Piliin lamang ang native na puno dahil ito lamang

ang dumaan sa pananaliksik.

 

Jun. 8th, 2007

water lilies

LAGUNDI (Vitex negundo L.)(See also Stuartxchange.org )

DOH RECOMMENDED:

LAGUNDI (Vitex negundo L.)

 

Tugas (Ceb.); molave-aso, magupay (Sul.); dangla, lino-lino (Ilk.); dabatan (If.); lingei (Bon.); sagarai (Bag.); 5-leaved chaste tree (Engl.)

 

 

PARA SA:

 

          Hika at Ubo

 

 

PAGKILALA:

 

-                     palumpong (shrub) na may limang dahon at tumataas ng may 5 metro

 

PAGTATANIM:

 

-                     mga pinutol na sanga na may kasamang 3 buko

-                     patulisin ang sanga at ibaon sa lupa na may kasamang isang buko

-                     ilagay sa lilim ang bagong tanim sa loob ng 2 linggo at diligan

-                     ilabas sa araw kapag may sibol na

 

PAG-AALAGA:

 

-                     diligan ang mga bagong tanim upang hindi matuyo

-                     alisan ng mga damo sa paligid

  

PAG-AANI AT PAG-IIMBAK:

 

-                     anihin lamang ang mga magugulang at malulusog na dahon

-                     tiyaking may matitirang sapat na dahon sa halaman upang hindi mamatay

-                     tuyuing mabuti ang mga dahon

-                     ilagay sa bag na plastic o garapong may kulay at takpang mabuti

 

PAGHAHANDA:

 

-                     hugasang mabuti ang mga dahon at tadtarin

-                     magtakal ng 2 basong tubig at dahon (ang dami ng dahon ay depende sa edad)

-                     pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto

-                     huwag takpan ang palayok

-                     palamigin at salain

 

PAGGAMIT:

 

-                     hatiin sa 3 bahagi ang pinaglagaan

-                     inumin ang bawa’t bahagi sa umaga, tanghali, at gabi

-                     maaaring dikdikin ang sariwang dahon at itapal sa bahaging nananakit

  

 

EDAD

KAILANGANG DAHON

Sariwa

Tuyo

 

Matanda

6 kutsara

4 kutsara

7 – 12 taon

Kalahati ng sa matanda (3)

Kalahati ng sa matanda (2)

water lilies

NIYUG-NIYOGAN (Quisqualis indica L.)(See also Stuartxchange.org)

DOH RECOMMENDED:


NIYUG-NIYOGAN (Quisqualis indica L.)

 

balitadham,,pinones, pinion bonor (Bis.); bawe-bawe (Pamp.); kasumbal, talolong, tanglon, tangelo, tataraok (Bik.); tagaran, tagulo, tanolo, totoraok (Tag.); talulong (Ibn.); tartaran (Ilk.); taungon (Mbo.); Burma creeper, Chinese honey suckle, Liane vermifuge (Eng.)

   

PARA SA:

 

          bulateng askaris

 

 

PAGKILALA:

 

-                     palumpong ng gumagapang at tumataas hanggang 8 metro

-                     namumulaklak (pula, rosas, puti)

-                     bunga ay maliliit na korterng balimbing

-                     buto ay lasang laman ng niyog

 

PAGTATANIM:

 

-                     mga pinutol na sanga o stem cuttings na may habang 20 sentimetro at may 3 buko

 

PAG-AALAGA:

 

-                     itanim ang sanga sa malilim na lugar

-                     ilipat sa permanenteng taniman pagkaraan ng 2-3 linggo

-                     mas mabilis tutubo kung nasisikatan ng araw

 

PAG-AANI AT PAG-IIMBAK:

 

-                     anihin lamang ang mga magugulang at malulusog na bunga (kung nagging kulay ginto na

-                     pahanginan upang matuyo

-                     ilagay sa garapon at takpang mabuti

 

PAGHAHANDA:

 

-                     gumamit lamang ng mga butong magulang, tuyo at kabubukas pa lamang na bunga

 

PAGGAMIT:

 

-                     kainin ang mga buto 2 oras pagkatapos ng hapunan

-                     kung hindi magkabisa sa unang gamit, ulitin ang parehong dosis pagkaraan ng 1 linggo

 

 

EDAD

 

KAILANGANG BUTO

Matanda

8 – 10

7 – 12 taon

6 – 7

6 – 8 taon

5 – 6

4 – 5 taon

4 - 5

 

 

 

PAALALA: 

mga hindi kanais-nais na epekto:  sinok, sakit sa tiyan, pagtatae

 

Jun. 7th, 2007

water lilies

ULASIMANG BATO (Peperomia pellucida)(See also Stuartxchange.org)

DOH RECOMMENDED:


ULASIMANG BATO (Peperomia pellucida)

 

pansit-pansitan

 

 PARA SA:

 

          Pampababa ng “uric acid” sa dugo (rayuma, gout)

 

 

PAGKILALA:

 

-                     isang uri ng damo na makatas at hugis puso ng dahon

 

PAGTATANIM:

 

-                     nagkalat lamang

-                     maaaring itanim sa pamamagitan ng buto

 

PAG-AANI AT PAG-IIMBAK:

 

-                     siguraduhing malinis ang pinanggalingan ng mga dahon (malayo sa usok ng sasakyan at alikabok)

-                     anihin lamang ang mga malulusog na dahon

 

PAGHAHANDA / PAGGAMIT:

 

  • SALAD

        -                     hugasang mabuti ang mga dahon

-                     maghanda ng 1 ½ baso ng sariwang dahon (hindi siksik)

-                     hatiin sa 3 bahagi at kainin ang bawa’t bahagi sa umaga, tanghali at gabi

 

  • DEKOKSYON

        -                     hugasang mabuti ang mga dahon

-                     maghanda ng 1 ½ ng sariwang dahon at 2 basong tubig

-                     pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 15 minuto

-                     huwag takpan ang palayok

-                     palamigin at salain

-                     hatiin sa 3 bahagi at inumin ang bawa’t bahagi sa umaga, tanghali at gabi pagkatapos kumain

Previous 10